Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wszystko co musisz wiedzieć o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Stosunkowo niedawno Sejm znowelizował ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektóre inne ustawy o zbliżonej tematyce. Warto więc być na bieżąco ze zmianami regulacji prawnych w tym zakresie.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 7 maja 2010 jest niezwykle istotna z punktu widzenia prawa rodzinnego. Reguluje istotną kwestię o zakazie stosowania kar cielesnych przez rodziców. Nowelizacja ustawy i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dodaje do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przepis sformułowany jako artykuł 961 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. (więcej…)


Kary cielesne a prawo rodzinne

W jaki sposób zapisy prawa rodzinnego regulują stosowanie wobec dzieci kar cielesnych? Dowiedz się wszystkiego o stosowaniu kar cielesnych. Jaki wpływ kary cielesne mają na rozwój dziecka?

Kary cielesne w świetle prawa polskiego

W polskim prawie obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Zakaz stosowania kar cielesnych jest związany bezpośrednio z dbaniem o prawidłowy rozwój psychiczny i społeczny dziecka. Na podstawie wieloletnich badań i opracowań naukowych  na ten temat można dojść do wniosku, że kary cielesne mają zdecydowanie zły wpływ na rozwój dziecka. (więcej…)


Władza rodzicielska

Władza rodzicielska – jak można zdefiniować pojęcie władzy rodzicielskiej? Jakie są prawa i obowiązki rodziców względem dzieci? Na czym polega istota władzy rodzicielskiej i jakie dokumentu prawne regulują kwestie władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to najprościej mówiąc ogół praw i obowiązków rodziców względem swojego potomstwa. Właściwie odnosi się to do praw i obowiązków rodzica względem swoich małoletnich dzieci. Władza rodzicielska wiąże się z wychowaniem dziecka oraz sprawowaniem opieki na dzieckiem. Pojęcie władzy rodzicielskiej tyczy się również sprawy tzw. przedstawicielstwa ustawowego. Oznacza to, że rodzic jest prawnym reprezentantem dziecka w kwestiach związanych z prawem. (więcej…)


Prawo rodzinne

W jaki sposób możemy zdefiniować prawo rodzinne i czym w istocie jest prawo rodzinne? Jakie normy i regulacje prawne wchodzą w skład prawa rodzinnego?

(więcej…)


Ustalanie kontaktów z dzieckiem

Ustalanie kontaktów z dzieckiem to problem małżonków znajdujących się w stanie rozwodu lub będących w stanie separacji. Ustalanie kontaktów z dzieckiem może być powodem długotrwałego konfliktu, dlatego najczęściej kwestie kontaktów z dzieckiem ustalane są już na sprawie o rozwód (lub separację, jeśli sytuacja tego wymaga).  W innym wypadku bardzo możliwe jest, że małżonkowie nie mogli by dojść do porozumienia, co odbijało by się głównie na dziecku.

(więcej…)


Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi podstawowy dokument(akt) prawny, który stanowi o prawie rodzinnym w Polsce. Kodeks rodzinny i opiekuńczy został uchwalony w celu rozbudowania i uzupełnienia regulacji prawa rodzinnego.

(więcej…)


« Starsze