Zasiłek rodzinny – jak poprawnie wypełnić wniosek?

W jaki sposób można ubiegać się o zasiłek rodzinny? Od jakich czynników zależy decyzja, czy otrzymamy wsparcie finansowe w formie zasiłku rodzinnego? Dowiedz się wszystkiego o zasiłku rodzinnym: jak wnioskować, jak otrzymać, co załączyć we wniosku?

Zasiłek rodzinny jest podstawową formą wsparcia rodzinnego. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodziny. Podstawowym wymogiem, który należy spełnić, aby móc ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego jest nieprzekroczenie pewnego progu dochodów. Ponad to  zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, we wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy zawrzeć konkretne dane. Zakres danych należnych do zawarcia we wniosku o przyznanie tego typu świadczenia jest z góry określona.  Jest to o tyle ważne, że w przypadku nie dopełnienia kwestii formalnych związanych z poprawnym wypełnieniem wniosku (oraz załączeniem wszelkich niezbędnych i wymaganych dokumentów), nasz wniosek może zostać odrzucony jako niespełniający wymogów formalnych.

Poprawne wypełnienie wniosku o zasiłek rodzinny

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego powinien zawierać następujące dane:

  • PESEL,
  • serię i numer dowodu osobistego,
  • Imię i nazwisko,
  • Datę i miejsce urodzenia.

W niektórych przypadkach należy również podać  pełną nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę razem z numerem przyznawanej emerytury lub renty . Ponad to niezwykle ważnym jest określenie we wniosku liczby dzieci, która pozostaje na utrzymaniu składającego wniosek. Dzieci powinny być wymienione z imienia i nazwiska, z numerem PESEL oraz datą i miejscem urodzenia.

Załączniki Do Wniosku

Dodatkowo do wniosków powinniśmy dołączyć takie załączniki jak:

  • zaświadczenia o dochodzie każdego członka rodziny;
  • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.
Masz pytania o  prawo rodzinne? Zajrzyj na www.bedelek.pl>>

 

Brak możliwości komentowania.