DALSZA KONSEKWENCJA

W dal­szej konsekwencji, dla uczestników rynku stało się ono nader atrakcyjną częścią systemu przemy­słowego. Gospodarka w pełni planowana, bynaj­mniej nie będąc niepopularna, spotyka się z uzna­niem tych, którzy znają ją najlepiej. Fizycznym przejawem systemu przemysłowego jest wielka ilość urządzeń kapitałowych, które sy­stem ten stworzył — młyny, maszyny, fabryki, sklepy, domy towarowe, składy, stacje obsługi, bu­dynki urzędów, którymi wypełnił krajobraz. Po­dobnie jak wszelkie dobra kapitałowe, a inaczej niż chleb, mięso i whisky, które konsumujemy od razu, są one wykorzystywane przez długi czas. I podobnie jak wszelkie dobra kapitałowe, ich źródłem są oszczędności — zasoby gospodarcze, które jednostki i korporacje przeznaczają nie na bieżącą kon­sumpcję, lecz na zdobycie lub wybudowanie urzą­dzeń pozwalających na większą lub inną kon­sumpcję w przyszłości. Wszystko to ma krzepiący smak banału.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz