DOBÓR PRÓBY BADAWCZEJ

Projektowane badania postanowiłem skoncentrować w jednym, konkretnym środowisku, by tam możliwie dokładnie zaobserwować społeczne funkcjonowanie reklam telewizyjnych. Mój wybór padł na środowisko wielkomiejskie, co wynikło z przekonania, ze właśnie kultura wielkiego miasta zawiera w największym stopniu (i najłatwiej tu je dostrzec) wszelkie właściwości charakteryzujące kulturę współczesną, kulturę schyłku XX wieku, wraz z towarzyszącymi jej problemami. Wielkie miasta zawsze stanowiły to środowisko, w którym na styku dwóch procesów cywilizacyjnych, industrializacji i urba­nizacji, najintensywniej występowały wszelkie zjawiska charak­terystyczne dla szeroko rozumianej kultury masowej, szczególnie widoczne w okresach gwałtownych przemian społeczno-polityczno- -ekonomicznych.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz