DUŻE JEDNOSTKI

Wreszcie w gospodarce obejmującej duże jedno­stki same firmy mogą wzajemnie eliminować nie­pewność rynku. Robią to przez zawieranie umów określających wysokość cen oraz wielkość zaopa­trzenia i zbytu na dłuższy okres czasu. Długoter­minowy kontrakt właściciela farmy mlecznej z Wisconsin na zakup nawozów sztucznych czy sprzedaż mleka nie daje poważnej gwarancji pro­ducentowi owych nawozów czy mleczarni kupu­jącej od niego mleko. Realizacja tego kontraktu uzależniona jest od samego farmera; śmierć, wy­padek, susza, wysokie koszty paszy czy zaraza bydlęca mogą wszystko zmienić. Natomiast kon­trakt zawarty z United States Steel Corporation na dostarczenie blachy stalowej lub korzystanie z ener­gii elektrycznej jest najzupełniej pewny. Wynika stąd, że w świecie wielkich firm może istnieć ze­spół umów, przez które każda z firm uwalnia inne od niepewności rynku i zarazem dzieli z nimi część tej niepewności, której sama podlega.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz