DZIAŁALNOŚĆ PLANISTYCZNA

Zjawisko to, powstałe w czasach najnowszych, znajduje wyraz zarówno w przemyśle, jak i w polityce. Kwater­mistrzowie z okresu wojny secesyjnej uciekali się do rynku dla dokonania potrzebnych zakupów. Tak samo postępowali ich kontrahenci, którzy wykony­wali ich zamówienia. Dziś odpowiednie zaopatrzenie musi być z góry zaplanowane. Działalność planistyczna firmy przemysłowej po­lega na przewidywaniu działań, których należy do­konać między rozpoczęciem produkcji a jej zakoń­czeniem, oraz na przygotowaniu realizacji tych działań. Polega ona również na przewidywaniu wszelkich nieprzewidzianych sytuacji, zarówno ko­rzystnych, jak niekorzystnych, które mogą wyłonić się w toku procesu produkcji, oraz na opracowaniu programu odpowiedniego postępowania w tych sy­tuacjach.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz