NAKŁAD CZASU I KAPITAŁU

Z konieczności nakładu czasu i kapita­łu, nieelastyczności tego nakładu, potrzeb wielkiej organizacji i problemów działania rynku w warunkach rozwiniętej techniki wynika konieczność pla­nowania. Określone zadania należy tak wykonywać, by spełniały swoją rolę nie tylko aktualnie, lecz tak­że w przyszłości, kiedy — po dokonaniu czynności towarzyszących — zakończona zostanie cała praca. A wielkość zaangażowanego kapitału tym bardziej przymusza do właściwego ustalania zadań. Toteż przewidzieć trzeba zarówno sytuację, jaka powsta­nie z chwilą zakończenia całości prac, jak i bieg wydarzeń prowadzących do tego celu. Trzeba rów­nież podjąć kroki przeciwdziałające lub przynaj­mniej neutralizujące szkodliwe skutki niepomyślne­go rozwoju wydarzeń, jak również stworzyć gwa­rancję realizacji przewidzianych zamiarów.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz