NOWA ZIEMIA

Nową ziemię można było uzyskać, a zie­mię utraconą zastąpić nową wyruszając w świat. Teraz potrzebowano kapitału na zakup ziarna siew­nego, żywego inwentarza i urządzeń oraz na umoż­liwienie przetrwania do pierwszych zbiorów.Tymczasem wynalazki techniczne oraz wzrost metalurgii i inżynierii stały się niezwykłą okazją do zastosowania kapitału. To zwiększenie wykorzy­stania kapitału przy bardziej rozwiniętej technice pociągnęło za sobą wzrost produkcji. Produkcja ta z kolei dawała większy dochód i większe oszczędności. Nie jest jasne, czy w ostatnim stu­leciu popyt na kapitał wzrastał szybciej od jego po­daży. W nowych krajach, ze Stanami Zjednoczo­nymi włącznie, kapitał był zazwyczaj czymś rzad­kim, a jego koszt był wysoki. Ale w Anglii przez ponad stulecie stopa zysku była niska i Anglicy by­li zmuszeni znajdywać intratniejsze zastosowanie dla swych oszczędności w dalekich krajach.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz