OFEROWANY TOWAR

Kiedy wreszcie nadchodzi ta odległa chwila, nabyw­ca może nie mieć już ochoty na oferowany mu to­war. A zatem jeśli niewykwalifikowaną siłę roboczą i zwykłą stal będzie można otrzymać, skoro tylko obieca ;się za nie zapłacić, to nie można liczyć na to, że w ten sam sposób uzyska się wykwalifikowa­nych pracowników i rzadkie surowce, jakich wyma­ga rozwinięta technika. W obu przypadkach wiado­mo, co należy robić: stwierdziwszy, czego klient bę­dzie sobie życzył i za co zechce płacić, firma musi poczynić wszelkie możliwe kroki, by uzyskać pew­ność, że to, co zdecyduje się wytworzyć, nabywca zechce kupić po opłacalnej cenie. Musi ona przeko­nać się, że potrzebną siłę roboczą, materiały i urzą­dzenia otrzyma po cenie stosownej do tej, jaką sama chce uzyskać. Musi czuwać nad zagadnieniem zbytu. Musi czuwać nad zagadnieniem zaopatrzenia. Musi zastąpić zasadę podporządkowania się rynkowi za­sadą planowania.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz