OGÓLNA LICZBA RODZIN

W 1950 roku dwie trzecie ogólnej liczby rodzin, to jest rodziny o  niższych dochodach (liczonych po opłaceniu po­datków), wcale nie oszczędzało. Przeciwnie, wiel­kość ich konsumpcji dość znacznie przekraczała wysokość ich dochodów. Więcej niż połowa oszczędności poszczególnych jednostek pochodziła od ludzi opłacających najwyższe podatki, stanowią­cych 5% ogólnej liczby podatników.Nie ma pg- wodu, by przypuszczać, że oszczędzanie od tej pory przybrało charakter bardziej demokratyczny.Niewielkie oszczędności przeciętnych ludzi i ich brak, jeśli chodzi o ludzi o niższych dochodach, ukazują wiernie rolę jednostki w systemie prze­mysłowym i przyjęty pogląd na jej funkcję. Jedno­stka służy systemowi przemysłowemu nie przez to, że dostarcza mu oszczędności, a tym samym kapi­tału; jednostka służy mu przez to, że spożywa jego produkty.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz