PODKREŚLANE ZNACZENIE WZROSTU

Zwycięstwa w la­tach trzydziestych i przez dalszych lat dziesięć zawdzięczał obietnicy wzrostu produkcji, który eliminował bezrobocie. To było coś niesłychanie do­niosłego. Ale odkrywszy produkcję, liberał nie chciał z niej zrezygnować. Nadal podkreślał zna­czenie wzrostu produkcji w okresach, kiedy ozna­czało to nie eliminację rażącego bezrobocia, ale wzrost wydajności ludzi już zatrudnionych. Krótko mówiąc, liberał wierzył, że wzrost produkcji po­zostaje probierzem sukcesu politycznego nawet wówczas, gdy oznacza zwiększenie już i tak znacz­nej podaży towarów. Między wzrostem produkcji, który likwiduje szerzące się bezrobocie, a wzro­stem, który przyczynia się do zwiększenia zamoż­ności, zachodzi różnica nie ilościowa, lecz jakościo­wa.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz