PRZYPISYWANE ZNACZENIE

Waga, jaką się przypisuje zna­czeniu produkcji ze względu na jej wpływ na bez­pieczeństwo ekonomiczne, a także opinia, że sam produkt jest w pewnej mierze sprawą drugorzędną, budzą niepokoje. Prowadzi to społeczeństwo gospo­darcze na krawędź problematycznego świata fik­cyjnej pracy i wyrobów pozbawionych wartości. Jedną z dróg ucieczki z tego świata jest nadanie wszystkim potrzebom piętna nieodzowności i nie­wątpliwie stanowi to dodatkową przyczynę obsku- ranckiego uzasadniania teorii popytu konsumpcyj­nego. Nadal bardziej przekonywające wydaje się twierdzenie, że potrzebujemy towarów, niż pod­kreślenie istotnego czynnika, a mianowicie, że dobro społeczne i zadowolenie wymagają dosta­tecznie rozwiniętej produkcji, by zapewnić zarobki ludziom chętnym do pracy.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz