ROZUMIENIE PROPAGANDY

Przytoczonym pokrótce psychologicznym odwołaniom reklamy odpowiadają konkretne techniki perswazyjne, stosowane w komuniko­waniu masowym.Posługując się typologią M. Gajlewicza przytoczę poniżej przykłady najczęściej stosowanych w reklamie technik perswazyjnych (odnoszą się one do wszystkich form komunikowania masowego). Reklama jest tu formą szeroko pojmowanej propagandy, bez wąskiego, wyłącznie politycznego kontekstu. Propagandą w takim rozumieniu jest celowe, perswazyjne oddziaływanie na zbiorowość, zmierzające przez kształ­towanie postaw do wywoływania pożądanych zachowań’ .Technika propagandowa/reklamowa, określana potocznie jako „chwyt propagandowy/reklamowy”, to sposób postępowania nadawcy, wyraża­jący się w metodzie opracowania komunikatu perswazyjnego, w którym akcentuje się lub modyfikuje określone elementy, aby zwiększyć skuteczność oddziaływania.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz