Telewizja – najpopularniejsze z mediów naszych czasów

Telewizja jest w naszych czasach najpopularniejszym z mediów choć od końca ubiegłego stulecia ma potężnego przeciwnika jakim jest Internet. Ma on w tej chwili zasadniczą przewagę nad telewizją wśród ludzi młodych i dwudziestolatków. Internet wciąż jest jednym z najbardziej niezależnych mediów ponieważ niezmiernie trudno kontrolować cos o tak wielkim zasięgu. Nie sposób też nie doceniać tego jak Internet wpływa na kształtowanie nowej świadomości ludzi, którzy z niego korzystają. Przede wszystkim to właśnie on odpowiada za ogólne procesy globalizacji kulturowej. W szczególności za powstanie świadomości i kultury, której nie sposób przypisać konkretnemu państwu lub kontynentowi. Tak telewizja jak i Internet służą również do przekazywania treści marketingowych w postaci reklam. Ceny reklam telewizyjnych należą do najwyższych w świecie mediów. Jest to spowodowane tym, ze telewizję powszechnie uważa się za jedyne medium docierające do każdego zakątka świata. Reklamy w Internecie są znacznie tańsze a ich skuteczność można porównywać ze skutecznością reklam telewizyjnych.

Dodaj komentarz