TRANSFORMACJA WŁADZY

Do niedawna wydajność, to jest osiąganie jak największej ilości wyrobów z bę­dących w dyspozycji mocy produkcyjnych, uważa­no niemal wyłącznie za wynik najszczęśliwszej kombinacji tych czynników. Wyjaśnienie za pomo­cą wykresów skomplikowanych problemów łączą­cych się z ich kombinacją pozostaje wciąż jednym z zasadniczych pedagogicznych obrządków eko­nomii. Ekonomiści interesowali się również spo­sobem określenia cen czynników produkcji — rent, płac, odsetków i zysków. W klasycznej ekonomii uważano, że przedmiot ten da się podzielić na dwie następujące części: problem wartości związany z określeniem cen dóbr i problem dystrybucji, czyli sposobu podziału osiąganego dochodu między wła­ścicieli ziemskich, robotników, kapitalistów i przed­siębiorców.\

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz