W jakim medium najlepiej umieścić reklamę

Reklama otacza nas dookoła. Gdziekolwiek się obrócimy zawsze, gdzieś trafimy na jakąś z reklam. Osoby, które chcą się rozreklamować muszą zastanowić jaką reklamę wybrać, która jest korzystniejsza. Wiadomo, że reklama telewizyjna jest najbardziej nośna i dlatego każdy chciałby z niej skorzystać, ale jednak jest ona dla bardzo wąskiego grona zainteresowanych ze względu na cenę. Ceny reklamy telewizyjnej są zaporowe dla większości. Inna bardzo atrakcyjna reklamą jest radio, tylko, ze niestety już nie jest tak szeroką reklamą, albowiem jedynie telewizja jest tak szerokim medium. Innym bardzo atrakcyjnym medium dla reklamodawców jest Internet, który rozwija się w bardzo szybkim tempie. Ogłoszenia w Internecie są jeszcze tańsze niż w radiu czy prasie i bardzo szeroko dostępne. Jednak trzeba wiedzieć, że niektóre grupy nie korzystają za często z Internetu, dlatego też, jeżeli rekamaodawca chce się odnieść do grupy potencjalnych klientów którzy jednak ze względu czy to na wie, czy też inne okoliczności nie są zbyt częstymi użytkownikami sieci powinien wybrać inne medium bardziej adekwatne dla tej grupy.

Dodaj komentarz