W WIĘKSZOŚCI ZAGADNIEŃ

Adam Smith, jakkolwiek w większóści zagadnień nie zgadzał się ze swymi francus­kimi poprzednikami, fizjokratami, którzy uważali ziemię za źródło wszelkiego bogactwa, przypisy­wał właisności ziemskiej właściwość przynoszenia szczególnego dochodu, z którego korzystają jej po­siadacze w dowód wyjątkowej łaski losu . W czter­dzieści lat później Ricardo i Malthus nadali po­siadaniu ziemi jeszcze bardziej istotne znaczenie. Ludność wzrasta zgodnie z własną dynamiką biolo­giczną. Fakt ten będzie wywierał coraz większy wpływ na wzrastającą o wiele wolniej podaż żywności. W rezultacie względna cena żywności udział właścicieli ziemskich w ogólnych docho­dach będą wzrastały swobodnie i bez ograniczeń.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz