WAŻNA I PILNA PRODUKCJA

Sytuacja przedstawia się następująco: Produkcja z uwagi na wytwarzane towary przestała być bar­dzo ważna. Znaczenie krańcowych przyrostów (lub spadków) podaży towarów jest niewielkie. Nie przestajemy jej uważać za ważną tylko ze wzglę­du na postawy sięgające początkami nie dzisiej­szego świata, ale tego, w którym narodziła się eko­nomia. Postawy te umacnia nie dająca się utrzymać teoria popytu konsumpcyjnego i system interesów grupowych, który zarówno liberałów, jak konser­watystów wiąże ze znaczeniem produkcji.Jednocześnie produkcja pozostaje ważna i pilna, bo wywiera wpływ na bezpieczeństwo ekonomicz­ne. Kiedy ludzie są bezrobotni, społeczeństwo nie odczuwa braku towarów, których nie wytwarzają. Strata jest tu nieznaczna. Ale ludzie pozbawieni pracy odczuwają brak pieniędzy, które przestali zarabiać. Tutaj rezultat nie jest marginalny.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz