WIELKI KRYZYS

Wielki kryzys spowodował bar­dzo pokaźny spadek produkcji. W latach 1929—1933 globalna wydajność gospodarki prywatnej zmalała w granicach od jednej trzeciej do połowy. Sam ogrom tego spadku tak jak nigdy przedtem kon­centrował uwagę na tendencjach globalnej wydaj­ności gospodarki i na ich dalekosiężnym wpływie na losy gospodarcze i polityczne. Rzecz charakte­rystyczna, wzrost produkcji mniej zaprzątał umy­sły niż zmniejszenie bezrobocia. „Naszym najważ­niejszym, podstawowym zadaniem jest znów dać ludziom pracę” — powiedział Roosevelt w swoim pierwszym przemówieniu inauguracyjnym. Ale czy to pośrednio, czy też na marginesie wysiłków zmierzających do zmniejszenia niepewności gospo­darczej zwiększenie produkcji zaczęło nabierać co­raz donioślejszego znaczenia dla liberalizmu poli­tycznego w jego amerykańskiej postaci.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz