CZĘŚĆ GOSPODARKI

Jest ich niewiele, nie popełnimy omyłki wysuwając przypuszczenie, że w działalności tego rodzaju zaangażowanych jest pięćset lub sześćset przedsiębiorstw.Stanowi to tę część gospodarki, którą automa­tycznie utożsamiamy z nowoczesnym społeczeń­stwem przemysłowym. Zrozumienie jej oznacza zrozumienie tej dziedziny, która w największym stopniu podlega zmianom, a zatem w największym stopniu zmienia nasze życie. Nigdy nie należy ża­łować wysiłku naszej inteligencji. Ale zrozumie­nie pozostałej reszty gospodarki oznacza zrozumie­nie tylko tej jej części, która — relatywnie bio­rąc — kurczy się i ma charakter najbardziej statyczny.Te dwie dziedziny gospodarki — z jednej strony sfera kilkuset wielkich korporacji o dynamicznej technice, operujących dużymi kapitałami i rozbu­dowanych organizacyjnie, z drugiej zaś sfera obej­mująca tysiące drobnych tradycyjnych właścicie­li — to dziedziny bardzo różne.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz