FORMY DZIAŁALNOŚCI

Kapitał, roz­winięta technika, złożona organizacja i inne podob­ne zjawiska, które nieprzypadkowo zwykliśmy uwa­żać za charakterystyczne dla nowoczesnego przed­siębiorstwa, nie występują tu w ogóle lub tylko w ograniczonym stopniu.Jednakże nie w tych formach działalności go­spodarczej zaszły zmiany. Bo też nie wchodzą one w skład tej dziedziny gospodarki, w której rozwi­nięta technika łączy się z ogromnym nakładem ka­pitału i której najbardziej rzucającym się w oczy wytworem są wielkie nowoczesne korporacje. Nie­mal wszystkie środki komunikacji, niemal cała pro­dukcja i dystrybucja energii elektrycznej, po części transport, w przeważającej mierze przemysł prze­twórczy i wydobywczy, znaczna część handlu deta­licznego oraz poważna część przemysłu rozrywko­wego już to stanowią domenę wielkich firm, juz to są przez nie zaopatrywane.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz