DEMOKRACJA W NOWOCZESNYM ZNACZENIU

Za­równo w Nowym, jak i w Starym Świecie przyj­mowano, że władza z mocy prawa należy do tych, którzy władają ziemią. Demokracja, w jej nowo­czesnym znaczeniu, rozwinęła się z systemu dają­cego prawo głosu tym (i tylko tym), którzy do­wiedli swej wartości, zdobywając własność ziem­ską.To dominujące znaczenie ziemi oraz bodziec do jej zdobywania miały mocną podstawę gospodar­czą. Aż do względnie niedawnych czasów produk­cja rolnicza — dostarczanie żywności i włókien — stanowiła ogromną część całej produkcji, tak jak stanowi 70—80% całej produkcji krajów ubogich, np. współczesnych Indii. Tak więc posiadanie ziemi lub władanie ziemią dawały człowiekowi pewną pozycję w ramach dominującej formy dzia­łalności gospodarczej; nieposiadanie ziemi oznacza­ło zepchnięcie w pozostałą sferę tej działalności.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz