INNE CZYNNIKI PRODUKCJI

Tymczasem inne czynniki produkcji odgrywały o  wiele mniej istotną rolę. Technologia rolnicza by­ła ustalona i nieskomplikowana, toteż pominąwszy koszty nabywania niewolników, wyznaczała kapi­tałowi skromny zakres działania, a niewolnikami można było z reguły posługiwać się tylko przy pra­cy na roli. Ponieważ działalność nierolnicza odgry­wała względnie małą rolę, przeto wymagała jedy­nie niewielkiego kapitału, a ponadto wymaganie to było ograniczone przez prostą i nie ulegającą zmianom technologię. Tak więc — o czym się za­zwyczaj nie wspomina — aż do czasów sprzed dwu­stu lat niewielkiej podaży kapitału odpowiadała równie niewielka sposobność jego wykorzystania. Jeśli ktoś posiadał ziemię w Anglii czy w Europie Zachodniej, to mógł zdobyć jakiś skromny kapitał, którego potrzebował, aby móc ją uprawiać. Nato­miast posiadanie tego kapitału nie dawało gwa­rancji otrzymania ziemi.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz