JAKIKOLWIEK SYSTEM

Z tego, co powiedzieliśmy powyżej, wynika ja­sno, że jakkolwiek system przemysłowy jest wyso­ce kapitałochłonny, to jednak podaż kapitału, przy­najmniej w okresach pokoju, jest ogromna. Tenden­cja do powstawania nadmiaru oszczędności oraz po­trzeba interwencji ze strony państwa stanowią uznane cechy ekonomii keynesowskiej. Te oszczęd­ności, jak widzieliśmy, przedsiębiorstwo przemy­słowe stwarza sobie samo w ramach własnej dzia­łalności planowej. Można mieć niemal całkowitą pewność, że oszczędności takie zostaną dokonane ponieważ one właśnie są celem planowania.Jednocześnie wymogi technologii i planowania poważnie zwiększyły zapotrzebowanie przedsię­biorstwa przemysłowego na utalentowanych spe­cjalistów i na odpowiednią organizację ich pracy.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz