W EPOCE KAPITAŁU

W epoce kapitału ziemię można było łatwo na­być w tych niewielkich ilościach, jakich potrzebo­wały przedsiębiorstwa przemysłowe, i w ilościach znacznie większych, potrzebnych dla rolnictwa. Si­ły roboczej w dalszym ciągu było w bród. Ale te­raz posiadanie ziemi i siły roboczej nie pozwalało na zapewnienie sobie władzy nad kapitałem; ma­jąc natomiast kapitał, łatwo było uzyskać ziemię siłę roboczą. Teraz kapitał dawał władzę w przed­siębiorstwie, a w rezultacie także w społeczeń­stwie. Gdyby pojawiła się obfitość lub nadmiar kapita­łu i wskutek tego łatwo byłoby go zwiększyć czy zastąpić, wówczas należałoby się spodziewać, że ucierpiałaby na tym władza, jaką daje on zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w społeczeństwie. Było­by to tym bardziej prawdopodobne, gdyby jedno­cześnie okazało się, że wzrastają trudności ze zna­lezieniem lub zastąpieniem jakiegoś innego czynni­ka produkcji.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz