NAJWAŻNIEJSZA KONSEKWENCJA

Jej najważ­niejszą konsekwencją, przynajmniej dla celów ekonomii, jest narzucenie postępującego podziału każ­dego z takich zadań na jego części składowe. W ten sposób — i tylko w ten sposób — nauka może uczestniczyć w produkcji.Mówiąc ściślej, nie można osiągnięć nauki za­stosować do produkcji samochodu jako całości czy nawet do wyrobu karoserii lub podwozia. Zastoso­wać ją można tylko wtedy, kiedy określone zada­nie jest tak podzielone, że jego poszczególne części wchodzą w zakres określonej dziedziny nauki lub wiedzy technicznej. Chociaż metalurgii jako nauki nie można zastosować do produkcji całego wozu, to jednak można się nią posłużyć przy projektowa­niu systemu chłodzenia lub bloku silnikowego.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz