WIEDZA W DZIEDZINIE

Chociaż wiedza w dziedzinie mechaniki nie znaj­duje zastosowania w produkcji całego wozu, jed­nakże służy przy konstrukcji układu korbowego. Chociaż chemii nie da się zastosować przy wytwa­rzaniu całego samochodu, jednakże można z niej korzystać, podejmując decyzję co do wykończenia wozu.Nie dość na tym. Naukę metalurgii stosuje się nie do stali w ogóle, lecz do charakterystycznych cech szczególnych rodzajów stali przeznaczonych do określonych celów, a chemię stosuje się nie do wytwarzania farb czy mas plastycznych w ogóle, lecz do osiągania szczególnych struktur molekular­nych i ich pożądanych układów. Niemal wszystkie konsekwencje techniki oraz w dużej mierze cały kształt nowoczesnego prze­mysłu wywodzą się z tej potrzeby stopniowego dzie­lenia zadań, a następnie z potrzeby zastosowania nauki do częściowych działań powstałych z tego podziału i — w końcu — z potrzeby łączenia osta­tecznych elementów zadania w finalny produkt ja­ko całość. Bezpośrednie znaczenie ma sześć wyni­kających stąd następstw.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz