PRZECIWSTAWNE WRAŻENIA

Te przeciwstawne wrażenia utrzy­mują się nadal w postawach publicznych i w szkol­nych podręcznikach do historii. Możemy uznać za regułę, że im starsza jest jakaś władza, tym bar­dziej wydaje się dobrotliwa, im świeższe nato­miast jest jej panowanie, tym bardziej uważa się ją za nienaturalną, a nawet niebezpieczną.Teraz okaże się, co nadaje władzę czynnikowi produkcji lub tym, którzy go posiadają albo nim dysponują. Władza łączy się z tym czynnikiem, który najtrudniej jest uzyskać lub zastąpić. Ściślej mówiąc, łączy się ona z tym czynnikiem, którego krańcowa podaż jest najbardziej nieelastyczna. Nieelastyczność ta może być rezultatem jego na­turalnego braku lub sprawowanej przez kogoś efek­tywnej kontroli nad podażą albo i jednego, i dru­giego.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz