Z PUNKTU WIDZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa uniezależnie­nie się od rynku zastępuje konieczność pertrakta­cji z kontrahentami, a zatem podejmowania decyzji uzależnionych od cudzej woli — podejmowa­nia decyzji czysto wewnętrznych. Jak się jeszcze przekonamy, to dążenie do uzależnienia tych wyso­ce strategicznych czynników kosztu od wyłącznie wewnętrznych decyzji przedsiębiorstwa jest najlep­szą ilustracją nowoczesnej polityki przemysłowej w stosunku do kapitału i pracy.Rynek można także opanować. Polega to na ogra­niczeniu lub całkowitym odebraniu swobody dzia­łania tym, którym jednostka planująca coś sprzeda­je lub od których coś kupuje. Skoro na ich zachowa­nie się można wywierać nacisk, to można też ogra­niczyć niepewność co do tego zachowania. Zarazem zewnętrzna forma rynku, z procesem kupna i sprze­daży włącznie, pozostaje formalnie zmieniona.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz