OPANOWANIE ZAOPATRZENIA

Gdy działalność przedsiębiorstwa jest szczególnie uzależniona! od jakiegoś ważnego materiału czy produktu — jak np. towarzystwo naftowe od ropy naftowej, sta­lownia od rudy, zakłady produkujące wytwory aluminiowe od boksytu czy np. firma Sears, Roe­buck od akcesoriów — to zawsze istnieje niebez­pieczeństwo, że wymagane dostawy będzie można otrzymać jedynie po niekorzystnych cenach. Opa­nowanie zaopatrzenia, tak aby można było polegać nie na dostawach rynkowych, lecz na własnych źródłach, stanowi elementarny środek ochrony. Nie eliminuje to całkowicie niepewności rynku; duża i trudna do przezwyciężenia niepewność co do ceny rudy czy surowca ustępuje jedynie kłopotom bar­dziej zróżnicowanym i takim, z którymi poradzić sobie łatwiej: jest to niepewność co do kosztów pra­cy, wierceń, transportu rudy i innych surowców. Ale jest to zamiana wysoce korzystna. Dla towarzy­stwa naftowego zmiana kosztów surowca jest spra­wą poważną, natomiast zmiana kosztów urządzeń wiertniczych ma niewielkie znaczenie.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz