ZASTOSOWANIE WIĘKSZEGO KAPITAŁU

W rezultacie okres między rozpoczęciem a zakoń­czeniem produkcji samochodu był bardzo krótki.W przeciwieństwie do tego — dostarczenie stali do produkcji nowoczesnego samochodu stanowi proces sięgający od fazy opracowania parametrów przez konstruktorów czy w laboratorium, a na­stępnie przebiegający poprzez takie stadia, jak wy­słanie zamówień do huty stali wraz z jednoczesnym zapewnieniem sobie dostawy właściwych obrabia­rek do metali, ich wypróbowanie i wykorzysta­nie.Po drugie: Proces produkcji wymaga zastosowa­nia większego kapitału, niezależnie od tego do­datkowego kapitału, który trzeba zainwestować ze względu na zwiększenie rozmiarów produkcji. Dłuższy okres produkcji i wynikające stąd zwięk­szenie nakładów na roboty w toku wymagają pie­niędzy. Wymaga ich także wiedza, którą stosuje się do różnych fragmentów wykonywanego zada­nia.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz