DŁUGOŚĆ PROCESU PRODUKCJI

Po pierwsze: Wzrasta okres czasu między pod­jęciem jakiegoś zadania a jego zakończeniem. Sto ­sujemy wiedzę do pierwotnego, najmniejszego ele­mentu zadania; potem stosujemy ją do tegoż ele­mentu połączonego z jakimś innym elementem; z kolei stosujemy ją do jakiejś następnej kombi­nacji tych elementów i w ten sposób aż do osta­tecznego zakończenia tego zadania. Proces ten się­ga wstecz, podobnie jak korzenie rośliny coraz bar­dziej zagłębiają się w ziemię. Najdłuższa „nitka” decyduje o długości procesu produkcji. Im większe jest zastosowanie techniki — czyli jak się to po­wszechnie, a przynajmniej często mówi: im bar­dziej złożony i skomplikowany jest proces pro­dukcji — tym dalej wstecz sięga zastosowanie na­szej wiedzy. Odpowiednio też dłuższy będzie okres dzielący rozpoczęcie od zakończenia zadania.Wyprodukowanie pierwszego forda nie było pro­cesem skomplikowanym. Metalurgia była jeszcze pojęciem akademickim. Używano zwykłej stali, któ­rą można było rano otrzymać z magazynu i nadać jej pożądany kształt tego samego dnia po południu.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz