ZMIENNA NIEZALEŻNOŚĆ

Najważniejszą zmienną niezależną różnicującą właściwie wszystkie uzyskane w wywiadach z dziećmi dane jest wiek dziecka w tym wypadku tożsamy z określonym stadium rozwoju intelektualnego dziecka (wg Piageta). Zmienną, która nie ma dużego znaczenia, przynajmniej w tej części rozważań, okazała się płeć dziecka. Jest ona jednak ważna przy dwóch zagadnieniach: upodobaniach telewizyjnych i preferowanych formach spędzania wolnego czasu przez badane dzieci.Uwzględniłem również inne zmienne niezależne dotyczące dziecka, takie jak np. częste pozostawanie samotnie w domu oraz przynależność do grupy rówieśniczej. Próbowałem także wyszukać związki pomiędzy zmiennymi niezależnymi charakteryzującymi rodziców — np. związek między oglądaniem telewizji jako jedną z najczęstszych form spędzania wolnego czasu przez rodziców a zmiennymi zależnymi dotyczącymi dziecka w tym wypadku upodobaniami telewizyjnymi dzieci.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz