SPOSOBY PRZEDSIĘBIORSTWA

Ale powszechniej stosowane sposoby postępowa­nia w tego rodzaju sytuacjach wymagają zastąpie­nia rynku przez arbitralne określenie ceny pro­duktu i jego ilości, którą należy sprzedać lub kupić po tej cenie. Istnieją trzy takie sposoby:Rynek można wyeliminować.Rynek może być opanowany przez sprzedają­cych lub kupujących.Rynek może zostać zawieszony na czas okre­ślony lub nieokreślony w drodze umowy między stroną sprzedającą a kupującą.Wszystkie te sposoby postępowania są dobrze znane w systemie przemysłowym.Rynek można wyeliminować za pomocą tak zwa­nej potocznie integracji pionowej. Jednostka pla­nująca przejmuje źródło zaopatrzenia lub zbytu; transakcja, która zazwyczaj dochodzi do skutku w drodze przetargów co do wysokości ceny i wiel­kości zamówienia, w jednostce planującej zostaje zastąpiona przez uzgodnienia wewnętrzne w obrę­bie tego samego przedsiębiorstwa.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

Dodaj komentarz